Tại bài viết này admin hướng dẫn nạp cấu hình SIP USER vào app Wave Lite, cấu hình SIP USER được cung cấp từ hệ thống Module Tổng Đài Ảo có trên phần mềm ProBox One

Module Tổng Đài Ảo có trên phần mềm ProBox One sẽ giúp khách hàng tự thay đổi mật khẩu SIP USER, xem lịch sử cuộc gọi, nghe lại ghi âm.

Chú ý : tài quản đăng nhập phần mềm ProBox One không phải là tài khoản SIP USER
Khách hàng cần yêu cầu tài khoản này để tự mình hoặc IT riêng hoặc dịch vụ IT thuê ngoài hổ trợ quản lý.

Vì sao chọn app Wave Lite : vì nó đang là app miễn phí có độ ổn định, phù hợp với đại đa số người dùng.

Tải app Wave Lite :
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grandstream.wave&hl=vi&gl=US

iOS (iPhone) : https://apps.apple.com/vn/app/grandstream-wave-lite/id1029274043?l=vi

Sau khi tải xong về máy điện thoại, quý khách làm theo hướng dẫn sau :

Nhập xong bấm dấu “V” trên cùng tay trái để lưu cấu hình
Chú ý : thông tin minh họa đã được thay đổi
Nhập xong bấm dấu “V” trên cùng tay trái để lưu cấu hình

Chúc bạn thành công !
Để có thể phát huy tối đa lợi ích của Module Tổng Đài Ảo có trên phần mềm ProBox One . Admin để xuất quý khách hàng tham gia các buổi huấn luyện hoặc đặt câu hỏi tại group FB : https://www.facebook.com/groups/534611157639593

Để tham khảo thêm Module Tổng Đài Ảo , xin mời quý khách xem tại link : https://probox.one/dich-vu-tong-dai-dien-toan-cloud-pbx-service/