Chuyên mục: Thông tin 3 – Hổ trợ pháp lý Cộng Tác Viên

Tìm kiếm nhiều : CTV Bán Hàng – Phần Mềm CTV – Quản Trị CTV – Cộng Tác Viên Hợp đồng lao động và Hợp đồng cộng tác viên có gì khác nhau? Đây là câu hỏi được rất nhiều người lao động quan tâm hiện nay. Sự khác nhau thể hiện ở nội dung hợp đồng, thời hạn, chế độ bảo hiểm, đơn phương chấm […]

Tìm kiếm nhiều : CTV Bán Hàng – Phần Mềm CTV – Quản Trị CTV – Cộng Tác Viên Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc năm 2021 Căn cứ pháp lý: Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014; Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019. Người lao động là công dân Việt […]

Tìm kiếm nhiều : CTV Bán Hàng – Phần Mềm CTV – Quản Trị CTV – Cộng Tác Viên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———o0o——— ………, ngày…… tháng …… năm …… HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN Số: …………….. Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt […]