Tài liệu theo máy: Link tải driver : https://drive.google.com/file/d/1GP9DlqiueJc3Fqn2T3-yUAB4Dsncq5zD/view?usp=sharing Nơi bán tham khảo : (chỉ dành đơn vị cung cấp thiết bị có dùng phần mềm ProBox One để đồng bộ link sản phẩm)1 . 2. Loại tem giấy và in nhiệt 470B chỉ hổ trợ ra những con tem phục vụ nhu cầu bán […]