Xin chào quý anh chị !

Lời đầu tiên xin cho Công Ty ProBox giới thiệu sản phẩm phần mềm ProBox One và hệ thống Phân hệ (module) có trong phần mềm. Công ty ProBox bốc tách từng phân hệ nhỏ để kinh doanh, khách hàng được công ty ProBox JSC khởi tạo duy nhất 1 phần mềm ProBox One và sử dụng. Nhu cầu đến đâu thanh toán đến đó, chi phí hiệu quả.

Phần mềm ProBox One được định vị là phần mềm chuyên về quản trị cộng tác viên và đi theo hướng chuyên sâu cho doanh nghiệp. Như vậy trong phần mềm có 1 Phân hệ (module) tập trung xử lý quy trình quản trị cộng tác viên, được đặt tên là Module CTV Bán Hàng.

Các Phân hệ (Module) cần có thiết bị đi kèm để hoàn thành tổng thể mô hình vận hành :

1. Phân hệ (Module) Tổng Đài Ảo : xây dựng tổng đài trong doanh nghiệp thay thế tổng đài truyền thống, kết nối đầu số và điện thoại IP.

III/ Thiết bị điện thoại IP :
1. …

Xin trân trọng cám ơn !
CEO/CFO Hoàng Anh Lâm

Trong tương lai công ty ProBox sẽ triễn khai thêm cấp Nhà Phân Phối Cấp 2 (phụ trách quản lý khu vực Quận/Huyện) , Nhà Phân Phối Cấp 1 (Phụ trách quản lý khu vực Tỉnh/Thành phố) , Tổng Phân Phối (phụ trách quản lý theo Vùng Miền Quốc Gia).