I/ ZNS – Zalo Notification Service là gì ?

II/ Phương thức hoạt động:

III/ Lợi ích cho doanh nghiệp

IV/ Quy trình đăng ký

V/ Quy trình tích hợp vào ProBox One , Phân hệ Ticked

VI/ Demo thực tế

VII/ Quy trình đối với nhân viên ProBox