Warning: Creating default object from empty value in /home/proboxon/public_html/wp-content/plugins/sofbox-extensions/extensions/Redux/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Trọn Gói Hổ Trợ – Phần Mềm ProBox One

Trọn Gói Hổ Trợ

fancy
Dể dàng mở rộng

Dung lượng lớn

fancy
Triển khai nhanh chóng

Nhân bản hạ tầng nhanh

fancy
Tăng cường riêng tư

Sức mạnh xử lý riêng

VPS - Máy Chủ Ảo

Cung cấp hạ tầng VPS Máy Chủ Ảo , Nằm ngay hệ thống kết nối thông tin.

MÁY CHỦ ẢO

VPS BOX 1
 • vCPU
 • vRAM
 • vSSD
 • vHDD
 • BACKUP
 • NETWORK : 100Mps

MÁY CHỦ ẢO

VPS BOX 2
 • vCPU
 • vRAM
 • vSSD
 • vHDD
 • BACKUP
 • NETWORK : 100Mps

MÁY CHỦ ẢO

VPS BOX 3
 • vCPU
 • vRAM
 • vSSD
 • vHDD
 • BACKUP
 • NETWORK : 100Mps

Tên Miền Riêng

ProBox JSC là đại lý chính thức của Mắt Bảo JSC . Sẽ giúp quý khách hàng có thể đăng ký tên miền đúng quy trình.

TÊN MIỀN VIỆT NAM

DOMAIN
 • .vn / .com.vn
 • ..
 • ..
 • ..
 • ..
 • ..
 • ..

TÊN MIỀN QUỐC TẾ

DOMAIN
 • .COM / .NET / ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...

TÊN MIỀN QUỐC GIA

DOMAIN
 • .sg / .fr / .ca / ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...

Máy Chủ Vật Lý Riêng

Cung Cấp Hạ Tầng Máy Chủ Vật Lý. Nằm ngay trục kết nối thông tin.

MÁY CHỦ VẬT LÝ

SERVER BOX 1
 • CPU :
 • RAM
 • SSD
 • HDD
 • RAID
 • POWER
 • NETWORK : 100Mps / 10Mps

MÁY CHỦ VẬT LÝ

SERVER BOX 2
 • CPU
 • RAM
 • SSD
 • HDD
 • RAID :
 • POWER
 • NETWORK : 100Mps / 10 Mps

MÁY CHỦ VẬT LÝ

SERVER BOX 3
 • CPU
 • RAM
 • SSD
 • HDD
 • RAID
 • POWER
 • NETWORK : 100 Mps/ 10 Mps

HOSTING WEB ORDER

Là hạ tầng order link chuyên dụng dành cho CTV Bán Hàng . Hạ tầng giúp khách mua hàng nhận diện trực tiếp doanh nghiệp khi CTV Bán Hàng triễn khai các bài viết, video trên không gian mạng xã hội.

HOSTING WEB ORDER

LINK BOX 1
 • Lượt truy cập : 1000 lần/tháng
 • Giao diện : cố định theo ngành

HOSTING WEB ORDER

LINK BOX 2
 • Lượt truy cập : 5000 lần/tháng
 • Giao diện : cố định theo ngành

HOSTING WEB ORDER

LINK BOX 3
 • Lượt truy cập : 10.000 lần/tháng
 • Giao diện : cố định theo ngành

HOSTING WEB VỆ TINH

Là hạ tầng giúp triển khai hệ thống site vệ tinh, dùng để xây dựng chiến thuật trên không gian google.

HOSTING WEB VỆ TINH

WEB BOX 1
 • Gói 10 site và 10 IP
 • Giao diện wordpress : cố định theo ngành
 • Dung lượng mỗi site : 100 MB

HOSTING WEB VỆ TINH

WEB BOX 2
 • Gói 20 site và 20 IP
 • Giao diện wordpress : cố định theo ngành
 • Dung lượng mỗi site : 300 Mb

HOSTING WEB VỆ TINH

WEB BOX 3
 • Gói 30 site và 30 IP
 • Giao diện wordpress : cố định theo ngành
 • Dung lượng mỗi site : 3GB

Ảnh Màn Hình

NHẬT KÝ PROBOX

PHẦN MỀM PROBOX ONE

Phần mềm ProBox One được thiết kế để gộp chung tất cả các Module lại thành 1 giúp doanh nghiệp có góc nhìn về luồng dữ liệu kinh doanh tổng thể, các module được phân quyền cho từng nhóm nhiệm vụ từng nhân viên, Phần Mềm ProBox One có thể hoạt động ở nhiều dạng khác nhau tuy và tài chính doanh nghiệp, như dạng Cloud điện toán đám mây, dạng máy chủ riêng của doanh nghiệp.