Tiêu chuẩn tuyển cộng tác viên bán thực phẩm uy tín của doanh nghiệp là gì ?

  1. Phải đạt tiêu chuẩn vận hành thông qua app ProBox : Là nơi được xem như là nơi lắng nghe và cập nhật chính sách công tác viên bán hàng uy tín, giúp doanh nghiệp và người làm công việc cộng tác viên bán hàng có chung tiếng nói, pháp lý, quy trình đồng bộ.
  2. Doanh nghiệp không yêu cầu đặt cọc.
  3. Có kế hoạch đào tạo cộng tác viên rỏ ràng.
  4. Hợp đồng cộng tác làm việc rỏ ràng.
  5. Kế hoạch thuế thu nhập cá nhân rỏ ràng.