Báo giá tên miền

Bảng giá tên miền Việt Nam Lệ phí đăng ký Phí duy trì/năm Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo Tổng tiền năm đầu Tổng tiền năm tiếp theo 
(1)(2)(3)(4)= (1+2+3) + (3*10%)= (2+4) + (4*10%)
.vn200.000 đ350.000 đ200.000 đ100.000 đ770.000 đ460.000 đ
.net.vn/ .biz.vn/ .com.vn200.000 đ250.000 đ200.000 đ100.000 đ670.000 đ360.000 đ
.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn120.000 đ150.000 đ200.000 đ100.000 đ490.000 đ260.000 đ
.name.vn 30.000 đ30.000 đ20.000 đ20.000 đ82.000 đ52.000 đ
.int.vn120.000 đ150.000 đ200.000 đ100.000 đ490.000 đ260.000 đ
Tên miền theo địa lý 120.000 đ150.000 đ200.000 đ100.000 đ490.000 đ260.000 đ
Tên miền tiếng Việt 0 đ20.000 đ20.000 đ20.000 đ42.000 đ42.000 đ
Tên miền có 1 ký tự .VN 200.000 đ40.000.000 đ200.000 đ100.000 đ40.420.000 đ40.110.000 đ
Tên miền có 2 ký tự .VN 200.000 đ10.000.000 đ200.000 đ100.000 đ10.420.000 đ10.110.000 đ
Bảng giá tên miền Quốc TếDich vụ khởi tạo tên miềnDịch vụ đăng ký tên miềnDịch vụ duy trì tên miền/nămChuyển tên miền về Mắt Bão
Dịch vụ duy trì tên miền/năm đầu 
.comMiễn phí299.000 đ 239.000 đ
299.000 đ
240.000 đ
.netMiễn phí319.000 đ 269.000 đ
319.000 đ
260.000 đ
.orgMiễn phí349.000 đ
349.000 đ
280.000 đ
.infoMiễn phí459.000 đ 121.000 đ
459.000 đ
367.000 đ
.bizMiễn phí435.000 đ
435.000 đ
435.000 đ
.wsMiễn phí686.000 đ
686.000 đ
686.000 đ
.top Miễn phí280.000 đ 56.000 đ
280.000 đ
280.000 đ
.xyzMiễn phí289.000 đ 29.000 đ
289.000 đ
289.000 đ
.shopMiễn phí809.000 đ
809.000 đ
809.000 đ