Đối với chủ cửa hàng tự chuyển đổi có thể thực hành từng bước theo bộ vận hành đã đóng gói và nhập vai như là nhân viên của ProBox theo các bước sau để có thể tiến hành :

Bước 1 : Tiến hành quan sát thực tế nguyên lý vận hành của cửa hàng, kho hàng. (cập nhật tiết độ và ghi chép để tìm điểm chung với quy trình vận hành của phần mềm)
Bước 2 : Nhận định rỏ quan điểm là không thể thay đổ cách làm hiện hữu của cửa hàng , kho hàng. Nhưng luôn có hành trình chung đó là hàng vào và hàng ra , bao nhiêu kiểu bán (bán lẻ, bán cho mối , bán cho bạn hàng)
Bước 3 : Nhận định rỏ là không thể nói chủ cửa hàng, kho hàng dừng tất cả công việc để kiểm đếm và nhập liệu.
Bước 4 : Thử nghiệm 10 sản phẩm hiện hữu vào phần mềm để người chủ hoặc trợ lý của chủ hiểu nguyên lý vận hành của phần mềm.
Bước 5 : Nhập sản phẩm vào phần mềm (gồm tên , hình chụp nhanh, đơn vị tính cơ bản)
Bước 6 : Lập kiểm kho để cho ra số lượng tồn kho.
Bước 7 : Thực hiện quy trình vận hành đầu vào. để chủ cửa hàng, kho hàng hiểu khâu kiểm soát.
Bước 8 : Thực hiện các kiểu bán ra : cụ thể bán lẻ dùng module POS Thương mại, bán B2B dùng quy trình bán hàng B2B tại các module phù hợp.
Bước 9 : Giải thích cho chủ hoặc trợ lý quan sát và hiểu số liệu, hiểu sự kiểm soát.
Bước 10 : Lập thống kê các sản phẩm và chia ra thanh nhiếu phần để nhập liệu tên sản phẩm.
Bước 11 : Định danh ngăn kệ và dán nhãn dễ trực quan khi làm khối lượng lớn.
Bước 12 : Làm kiểm kho thực tế : lập đội nhóm để tăng tốc độ kiểm đếm. Kiểm đếm vào khung giờ không có khách giao dịch.
Bước 13 : Quan sát vận hành, sẽ có thiếu sót , sẽ tiến hành kiểm đếm dần dần trong suốt quá trình vận hành. Sự chính xác ngày càng tăng khi kho hàng sắp xếp cố định.

Thời gian về sau khi dữ liệu tên sản phẩm càng lớn thì tốt độ và phương pháp kiểm đếm nhập liệu sẽ khác.

Đối với các đơn vị kinh doanh mới từ đầu có thể làm việc với đơn vị cùng ngành là Công ty TNHH MTSG để :
1. Quan sát nguồn hàng.
2. Được dồng bộ dữ liệu và quy trình ngay lập tức
3. Thiết lập giao dịch B2B nhanh.

Có thể yêu cầu sự hổ trợ quy trình đầu vào từ bất ký nhà cung cấp nào đang dùng phần mềm ProBox One . mọi cầu nối thông tin đã được thiết kế để hổ trợ nhanh cho đối tác cung ngành.