1. Chọn sản phẩm
  2. Cài thông số chiếc khấu/thưởng cho từng sản phẩm. (nếu có triển khai mentor CTV level 2 và CTV level 3 thì nhập vào luôn không thì bỏ qua)
  3. Bấm đồng bộ lên app ProBox

Quy trình xử lý đơn hàng – giai đoạn 2

  1. Bấm vào đơn hàng do CTV mang về
  2. Kiểm tra thông tin.
  3. Xư lý chốt đơn và xử lý quy trình cộng thêm nếu có.Nhân viên điều hành của PROBOX sẽ liên hệ lại với bạn để xác nhận đơn hàng !