CÁC TÍNH NĂNG CỦA MODULE BÁN HÀNG

1. Quan sát tổng thể.
2. Phiếu báo giá.
3. Phiếu bán hàng.
4. Bảng giá chính.
5. Phiếu cập nhật giá.
6. Hàng đợi cập nhật giá.
7. In giá
8. Sản phẩm.
9. Báo cáo.

Chi phí : 100,000 đồng/user/tháng

User đang thuê được hiểu như thế nào cho đúng, miễn phí phân quyền user hiểu sao cho đúng.: https://probox.one/user-dang-thue-duoc-hieu-nhu-the-nao-cho-dung-mien-phi-phan-quyen-user-hieu-sao-cho-dung/