CÁC TÍNH NĂNG CỦA MODULE KẾ TOÁN

1. Quan sát tổng thể.
2. Phiếu thu.
3. Phiếu chi.
4. Chứng từ nghiệp vụ khác.
5. Tài khoản ngân hàng.
6. Ngân Hàng.
7. Hệ thống tài khoản.
8. Nghiệp vụ kế toán.
9. Sổ cái.
10. Báo cáo.

CÁC TÍNH NĂNG CỦA MODULE THU MUA

1. Quan sát tổng thể.
2. Đơn đặt mua hàng.
3. Phiếu mua hàng.
4. Hàng hóa vật tư.
5. Sản phẩm.
6. Phân tích giá nhập.
7. Báo cáo.

CÁC TÍNH NĂNG CỦA MODULE BÁN HÀNG

1. Quan sát tổng thể.
2. Phiếu báo giá.
3. Phiếu bán hàng.
4. Bảng giá chính.
5. Phiếu cập nhật giá.
6. Hàng đợi cập nhật giá.
7. In giá
8. Sản phẩm.
9. Báo cáo.

Chi phí : 300,000 đồng/user/tháng
Quy tắc tính chi phí là chia đều chi phí phân bổ xuống từng module trong combo.
Khách hàng tăng thêm số lượng user tại module nào sẽ lấy chi phí của từng module để tính.
Ví dụ : tăng user tại module kế toán lên 3 user, chi phí sẽ là : 3 users x 100,000đồng/user/tháng. Do khối lượng công việc tăng tại nghiệp vụ kế toán. các nghiệp vụ khác chưa tăng.

Ví dụ : tăng user tại module bán hàng lên 5 user, chi phí sẽ là 5 users x 100,000đồng/user/tháng

Dữ liệu được nhập vào phần quản lý chi phí và báo cáo cho khách hàng hiểu chi phí cho ProBox One đã đổ vào module nào, bao nhiếu con người đang dùng, lịch sử dùng. Từ đây doanh nghiệp sẽ hiểu chi phí của mình chi cho ProBox One có đang hiểu quả không.

User đang thuê được hiểu như thế nào cho đúng, miễn phí phân quyền user hiểu sao cho đúng. : https://probox.one/user-dang-thue-duoc-hieu-nhu-the-nao-cho-dung-mien-phi-phan-quyen-user-hieu-sao-cho-dung/

Kính chào quý khách !

Nghiệp vụ kế toán tài chính trong doanh nghiệp, gắn liền với hoạt động thu mua và bán hàng.

Kế toán chính là khu vực trên phần mềm ProBox One sẽ giúp doanh nghiệp thấy được bức tranh tài chính và phân tích hoạt động thu mua, phân tích các chi phí vận hành doanh nghiệp và giám sát tiền, tài sản.

Nếu doanh nghiệp mới bắt đầu kinh doanh chưa có hoạt động triển khai đội ngũ và cộng đồng bán hàng chuyên sâu thì có thể sử dụng combo Module Kế Toán – Thu Mua – Bán Hàng để bắt đầu doanh nghiệp của mình.

Sau khi ổn định mọi mặt, doanh thu và lợi nhuận có thì doanh nghiệp tham khảo tích hợp thêm Module CTV Bán Hàng để triển khai đội ngũ và cộng đồng bán hàng chuyên sâu : https://probox.one