I/ Liệu trình CAll Center – Ticked – ZNS – Zalo OA là gì ?

II/ Phương thức hoạt động :

III/ Lợi ích

IV/ Quy trình đăng ký

V/ Quy trình triển khai

VI/ Demo thực tế

V/ Quy trình đối với nhân viên của công ty ProBox

Tải file diễn giải : https://probox.one/wp-content/uploads/2021/07/lieu-trinh.pdf