Trong xã hội hiện nay, khách hàng đang sử dụng nhiều mạng xã hội để truyền kết nối mọi người. Đây chính là nơi giúp khách hàng có thể thấy một người chuyên ngành thực phẩm để khách hàng có thể “nhờ”.

CTV Bán Thực Phẩm chịu khó trả lời cộng đồng các câu hỏi liêu quan thực phẩm. Vậy cộng đồng ở đâu và trả lởi như thế nào

Mỗi sản phẩn thực phẩm sinh ra đề giải quyết 1 nhu cầu , hoặc 1 trị liệu gì đó, hoặc giải quyết một nỗi đau nào đó. Khách hàng luôn có những thắc mắc và sản phẩm của doanh nghiệp luôn cung cấp thông tin về công dụng và cách dùng. CTV Bán Thực Phẩm sẽ truyền tải thông đệp chân thành và thật nhất đến khách hàng là được.
Nhân viên điều hành của PROBOX sẽ liên hệ lại với bạn để xác nhận đơn hàng !