App Smart-BOT là một app vận hành nội bộ của doanh nghiệp. Được cài đặt trên điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành iOS của Apple và Android của Google.

App Smat-BOT thu thập các thông tin cơ bản của thiết bị trên chính sách cho phép thu thập dữ liệu của Google và Apple. Dữ liệu dùng để nhân viên và doanh nghiệp tương tác với nhau nhằm mục đích xử lý các nghiệp vụ của doanh nghiệp.

App Smart-BOT được phát triển bởi Công ty Cổ Phần Công Nghệ ProBox , là một phần không thể tách rời của phần mềm ProBox One.

App Smart-BOT được phát triển nhiều phiên bản khác nhau và lần lượt đặt tên Smart-BOT , Smart-BOT V1 , Smart-BOT V2 , … , Smart-BOT Vx . Với mục đích chia vùng cập nhật phần mềm ProBox One mà ít ảnh hưởng đến các doanh nghiệp chưa sẳn sàn cập nhật phần mềm.