Dịch vụ Email Doanh Nghiệp ProBox One

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

BẢNG BÁO GIÁ

EMAIL DOANH NGHIỆP
1 email = 25,000 đồng/tháng

1Email

EMAIL DOANH NGHIỆP
 • 1. Dung lượng 30GB / 1 tên miền
 • 2. Giao thức truy cập mail POP/IMAP/WEBMAIL
 • 3. có SSL bảo mật truy cập
 • 4. Có chống Spam

10Email

EMAIL DOANH NGHIỆP
 • 1. Dung lượng 30GB / 1 tên miền
 • 2. Giao thức truy cập mail POP/IMAP/WEBMAIL
 • 3. có SSL bảo mật truy cập.
 • 4. Có chống Spam

20Email

EMAIL DOANH NGHIỆP
 • 1. Dung lượng 30GB / 1 tên miền
 • 2. Giao thức truy cập mail POP/IMAP/WEBMAIL.
 • 3. có SSL bảo mật truy cập.
 • 4. Có chống Spam.