Dịch vụ Files Doanh Nghiệp Online ProBox One

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

Tính Năng Files Doanh Nghiệp

5GB

#FILES_DOANH_NGHIỆP
 • 1. Dung lượng 5GB
 • 2. 5 user
 • 3. có SSL bảo mật truy cập
 • 4. Cloud chia sẽ hạ tầng
 • 5. Logo doanh nghiệp khu vực đăng nhập và tải file
 • 6. Tên miền chung của hệ thống

10GB

#FILES_DOANH_NGHIỆP
 • 1. Dung lượng 10GB
 • 2. Không giới hạn user
 • 3. có SSL bảo mật truy cập.
 • 4. Cloud chia sẽ hạ tầng
 • 5. Logo doanh nghiệp khu vực đăng nhập và tải file
 • 6. Tên miền chung của hệ thống

20GB

#FILES_DOANH_NGHIỆP
 • 1. Dung lượng 20GB
 • 2. Không giới hạn user
 • 3. có SSL bảo mật truy cập.
 • 4. Cloud chia sẽ hạ tầng
 • 5. Logo doanh nghiệp khu vực đăng nhập và tải file
 • 6. Tên miền chung của hệ thống