Mô hình hoạt động :
Tem QRcare (khách dùng camera để gởi ticked) -> ProBox One <-> user (là các chủ doanh nghiệp cần CSKH theo hình thức dán team xác định thiết bị)

Ngày nay chúng ta phải xây rất nhiều kênh và nhiều cách để CSKH , trong đó 1 giải pháp giúp CSKH và giúp quản lý thiết bị chỉ trong 1 mã QR code , Đặt biệt là khách hàng không cần tải bất kỳ app trên di động , mà sử dụng chính camera của điện thoại để quản lý thiết bị và gởi yêu cầu khi thiết bị gặp sự cố. Đó là giải pháp Tem Quản Lý Thiết Bị QR Care (QR Care)

Khi thiết bị được dán tem QR Care , khách hàng sẽ giảm bớt gánh nặng quản lý thiết bị đã mua. Khách hàng đã mua thiết bị chị cần cầm điện thoại quét mã QR bằng camera của điện thoại , giao diện gởi yêu cầu sẽ xuất hiện, sau đó nhập thông tin mô tả hiện trạng.

Thông tin ngay lập tức sẽ gởi về cho đơn vị cung cấp thiết bị.

Vậy ai sẽ là người có lợi ích khi triển khai tem QR Care và lợi ích như thế nào :
Về lợi ích : cả khách mua thiết bị và nhà cung cấp thiết bị cùng có lợi đó là đồng bộ được vấn đề quản lý.
Lợi ích đối với nhà cung cấp thiết bị : quản lý được các thiệt bị và tăng cường được chất lượng dịch vụ khi khách hàng

Vậy nhà nhà cung cấp thiết bị cần đầu tư như thế nào ?
Nhà cung cấp thiết bị chỉ cần mua tem QR Care tại ProBox One sẽ nhận được 1 hệ thống Tiếp Nhận Thông Tin Khách Hàng QR Ticked ProBox One

Tiếp Nhận Thông Tin Khách Hàng QR Ticked ProBox One : sẽ giúp nhà cung cấp thiết bị điều đối được đội ngủ kỹ thuật để CSKH bằng mô phỏng sau :
1. Khách hàng quét mã QR bằng camera điện thoại : nhập mô tả vấn đề
2. Hệ thống Tiếp Nhận Thông Tin Khách Hàng QR Ticked ProBox One tự dộng phát sinh Ticked trong đó có đội nhóm của nhà cung cấp thiết bị.
3. Kỹ thuật của nhà cung cấp thiết bị sẽ tiến hành tương tác với khách hàng thông qua thông tin trên ticked, bao gồm : Tên khách hàng, Số di động, mô tả, tên thiết bị

ProBox One sẽ có bài viết hướng dẫn và mô phỏng chi tiết băng video để có góc nhình cận cảnh hơn.