Bạn biết giá trị sản phẩm của bạn là đỉnh cao ? Bạn tự tin năng lực sản xuất đúng hạn của bạn ? Tài chính của bạn có hạn ?

Trong tổng 100% khối lượng sản phẩm thuộc năng lực sản xuất của bạn.

Vòng xoay thứ 1 :

  1. Cho khách trải nghiệm : bạn trích 10% khối lượng : giá huề vốn , hoặc lổ chút tùy bạn năng lực tài chính : kết quả là nhận feeback của khách hàng.
  2. Thử nghiệm sự đồng ý về giá thành bạn mong muốn, và tin chỉnh mức giá phù hợp hơn : trích 10% khối lượng : bước này bạn liên tục cân đối về chỉ số chiếc khấu tiêu dùng (giá niêm yết không được phá, sửa lại).
  3. Thử nghiệm sự đồng ý sự hiệu quả của sản phẩm : trích 10% khối lượng : nhận feedback tính hiệu quả . Tính hiệu quả chính là giá trị khách mong muốn.
  4. Tổng hợp phản hồi thị trường : trích 30% Khối lượng dành cho kênh truyền thông CTV Bán Hàng : kênh này bạn cài đặt chỉ số chiếc khấu tốt nhất để CTV Bán Hàng đủ động lực lan tỏa. (chú ý gía niêm yết không được phá so với tuyên bố ban đầu của bạn). Vậy mục tiêu của kênh này là phải có cộng đồng CTV Bán Hàng, tiếp cận khách hàng xung quanh.
  5. 40% khối lượng còn lại của vòng 1 : bạn chọn kênh CSKH để bán trực tiếp cho khách hàng.

Bạn xoay được 30 lần của vòng 1 để tạo dữ liệu tiêu dùng và cộng đồng cho mình.

Tại các vòng tiếp theo sẽ dựa vào thông kê dữ liệu quay về để cân đối chiến lược bán hàng tiếp theo.

Chúng ta sẽ có rất nhiều vòng xoay để có thể bán được hàng.

Việc phát triển thương hiệu sản phẩm phải đi song song với phát triển sản phẩm. Điều này sẽ giúp sản phẩm vẫn chất lượng và thương hiệu vẫn đủ mạnh để giúp CTV bán hàng thuận lợi.

Sử dụng công cụ quản trị Cộng Tác Viên Chuyên Sâu để chi tiết giá trị và thu nhập cho Cộng Tác Viên Bán Hàng giúp CTV có động lực tự lan tỏa thông điệp sản phẩm của doanh nghiệp đến nhiều người.

P/s Tác giả bài viết : Hoàng Anh Lâm trả lời nhanh trong một hội thảo : là làm sao để bán được cục xà bông của một nhà sản xuất khởi nghiệp.
Câu trả lời dựa trên sản phẩm đã được người sáng tạo thấy thị trường của mình, Hoàng Anh Lâm chỉ tập trung trả lời làm sao bán được trên SKU đang đưa ra. Lời/Lỗ (P/L) sẽ xem xét rổ sản phẩm của nhà sáng tạo có bao nhiêu SKU sẽ đưa ra chiến lược tinh tế hơn.

Hoàng Anh Lâm , CEO ProBox JSC