Chuyên mục: Thông tin

Cộng tác viên bán thực phẩm ( CTV Bán Thực Phẩm ) là người bán hàng đã có hiểu biết về thực phẩm, mang đến khách hàng trải nghiệm tư vấn chuyên nghiệp, hiểu biết trong ngành thực phẩm, hiểu được tích chất của sản phẩm từ đó trao giá trị và lợi ích cho […]

Tổng đài ảo là gì ?Tổng đài ảo hay còn gọi bằng những cái tên như Hosted PBX, Cloud PBX, Vitural PBX là một hệ thống điện thoại doanh nghiệp được lưu trữ hoàn toàn trên các máy chủ trong các trung tâm dữ liệu và được cung cấp qua internet. Tổng đài ảo có thể cung cấp nhiều tính […]