I/ Liệu trình CAll Center – Ticked – ZNS – Zalo OA là gì ? II/ Phương thức hoạt động : III/ Lợi ích IV/ Quy trình đăng ký V/ Quy trình triển khai VI/ Demo thực tế V/ Quy trình đối với nhân viên của công ty ProBox Tải file diễn giải : https://probox.one/wp-content/uploads/2021/07/lieu-trinh.pdf