Mô hình hoạt động : Tem QRcare (khách dùng camera để gởi ticked) -> ProBox One <-> user (là các chủ doanh nghiệp cần CSKH theo hình thức dán team xác định thiết bị) Ngày nay chúng ta phải xây rất nhiều kênh và nhiều cách để CSKH , trong đó 1 giải pháp giúp […]