Warning: Creating default object from empty value in /home/proboxon/public_html/wp-content/plugins/sofbox-extensions/extensions/Redux/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Dịch vụ, giải pháp Tổng Đài Ảo và các ứng dụng, có thể triển khai toàn quốc – Phần Mềm ProBox One

Chuyên mục: Dịch vụ, giải pháp Tổng Đài Ảo và các ứng dụng, có thể triển khai toàn quốc

Tại bài viết này admin hướng dẫn nạp cấu hình SIP USER vào app Wave Lite, cấu hình SIP USER được cung cấp từ hệ thống Module Tổng Đài Ảo có trên phần mềm ProBox One Module Tổng Đài Ảo có trên phần mềm ProBox One sẽ giúp khách hàng tự thay đổi mật khẩu […]

I/ Ý tưởng đặt ra :– Công ty có 2 văn phòng đặt tại hai nơi, theo lệ thông thường thì phải liên lạc thông qua điện thoại di động hoặc điện thoại bàn hoặc các app gọi miễn phí. Làm phát sinh cước điện thoại, người quản lý không kiểm soát được , nhân […]