I/ Định nghĩa thuật ngữ chuyên môn sử dụng trong hệ thống:a. SIP user : là tài khoản được cài đặt vào máy điện thoại , app SIP phone trên điện thoại di động Android và IOS (iPhone), là dạng số nội bộ như các tổng đài truyền thống.b. SIP Trunking : Là luồng dữ […]