CALL CENTER

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

BẢNG BÁO GIÁ

1 nhân viên trực Call Center = 50,000 đồng/tháng

5Nhân viên

CALL CENTER
 • 1. Có thêm user vào luồng tương tác.
 • 2. Có giao diện tương tác trên máy tính.
 • 3. Có app tương tác trên Android/iOS.
 • 4. App trên di động có ghi nhận định vị.
 • 5. Có ghi lệnh hoàn tất phiếu (ticked).
 • 6. Có thông báo đẩy khi khách nhắn tin.
 • 7. Lưu trữ hình ảnh tương tác (5 GB)
 • 8. Có chuyển tiếp tương tác nội bộ (task)

10Nhân viên

CALL CENTER
 • 1. Có thêm user vào luồng tương tác.
 • 2. Có giao diện tương tác trên máy tính.
 • 3. Có app tương tác trên Android/iOS.
 • 4. App trên di động có ghi nhận định vị.
 • 5. Có ghi lệnh hoàn tất phiếu (ticked).
 • 6. Có thông báo đẩy khi khách nhắn tin.
 • 7. Lưu trữ hình ảnh tương tác (5 GB)
 • 8. Có chuyển tiếp tương tác nội bộ (task)

20Nhân viên

CALL CENTER
 • 1. Có thêm user vào luồng tương tác.
 • 2. Có giao diện tương tác trên máy tính.
 • 3. Có app tương tác trên Android/iOS.
 • 4. App trên di động có ghi nhận định vị.
 • 5. Có ghi lệnh hoàn tất phiếu (ticked).
 • 6. Có thông báo đẩy khi khách nhắn tin.
 • 7. Lưu trữ hình ảnh tương tác (5 GB)
 • 8. Có chuyển tiếp tương tác nội bộ (task)

GIỚI THIỆU

CALL CENTER là một kênh tương tác giữa khách hàng và nhân viên của doanh nghiệp trên đầu số điện thoại của doanh nghiệp.

Khi khách hàng gọi vào các đầu số của doanh nghiệp, cuộc gọi sẽ tự chia cho nhân viên tiếp nhận cuộc gọi đến. Thông tin cuộc gọi sẽ được phân phối cho nhân viên theo từng phiếu (ticked). Khi đó hệ thống sẽ chia việc cho nhân viên và có quy trình kiểm soát để nhân viên thực hiện đúng và tốt đối với khách hàng.

NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ VÀ TÍNH PHÍ CUỘC GỌI TỪ PHÍA TELCO (NHÀ MẠNG)

 1. Sự dụng đầu số phải tuân thủ nguyên tắc của bộ thông tin.

THỦ TỤC CHUẨN BỊ ĐỂ ĐĂNG KÝ ĐẦU SỐ VỚI TELCO :

 1. Giấy phép kinh doanh
 2. Chọn số.
 3. Giao hồ sơ giao nhân viên ProBox hổ trợ.

TÍCH HỢP ĐẦU SỐ CỦA DOANH NGHIỆP VÀO HỆ THỐNG PROBOX ONE

 1. Nhận IP TRUNK kết nối từ bộ phận tạo đăng ký số.
 2. Nạp thông số vào hệ thống ProBox One
 3. Thử nghiệm.
 4. Hướng dẫn sử dụng.
 5. Bàn giao.
 6. Hướng dẫn khách hàng quảng bá số đã đăng ký.