Các Hổ Trợ Tổng Thể Cho ProBox One

Giới thiệu nhanh về ProBox One , là một hệ thống gồm nhiều Module , mỗi Module quản lý 1 quy trình lớn và nhiều quy trình nhỏ. Mỗi doanh nghiệp/cửa hàng/ tổ chức có 1 đường dẫn máy chủ để truy cập và đường dẫn máy chủ đó cung cấp cho nhiều người trong doanh nghiệp/cửa hàng/ tổ chức

I/ Hiểu về tài khoản trên ProBox One :
Với 1 tài khoản duy nhất , người dùng sẽ được chủ doanh nghiệp/cửa hàng/ tổ chức phân quyền vào Module phù hợp để đảm nhiệm quy trình vận hành được giao.

II/ Các người dùng tự lấy lại thông tin đăng nhập ProBox One :

  1. Phương án : dùng app Smart-BOT trên điện thoại smart phone để thực hiện, các bạn làm theo các bước sau :
    1.1
  2. Phương án : dùng giao diện web PC
    2.1