Cộng Tác Viên Bán Thực Phẩm ( CTV Bán Thực Phẩm ) cần trao đồi kỹ năng chốt đơn. Khi khách hàng đã hiểu sản phẩm đã tin bạn và khách đang yêu cầu bạn thì bạn cần nhanh chóng tiến hành chốt đơn, bạn có thể tham khảo tiến trình cơ bản sau :

  1. Sau khi nhận yêu cầu sản phẩm thực phẩm của khách hàng thì ngày lập tức CTV Bán Thực Phẩm phải đáp lại ngay : Em (anh hoặc chị) cám ơn đã ủng hộ em (anh hoặc chị) nhé, em (anh hoặc chị) lên đơn ngay hoặc có cần em (anh hoặc chị) tư vấn gì thêm không ?
  2. Trong khi chờ khách hàng phản hồi , bạn lên app ProBox tạo đơn nháp trước để lưu lại , nếu không có phát sinh gì thì bạn bấm duyệt đơn và chụp ảnh màn hình gởi lại khách an tâm. (trên ảnh chụp màn hình cần có đủ thông tin doanh nghiệp, mã đơn, id của bạn để khách hàng , doanh nghiệp và cả bạn có thể hổ trợ sau khi lên đơn nhanh chóng.