Căn cứ vào lượng tiêu dùng , CTV có thể tự dự đoán thông qua app ProBox dể có thể biết khả năng gần hết và gởi lời chăm só thật nghệ thuật khác biệt để khách nhớ về CTV bán hàng