Sau khi bán hàng song , đối với thực phẩm Cộng Tác Viên Bán Thực Phẩm nên có một vài câu hỏi thăm về chất lượng sản phẩm. Đạy cũng là một điểm nhấn giúp khách hàng hoàn toàn an tâm khi chọ bạn là người lên đơn, là bước đệm tốt giúp bạn có thể tự động hóa tiến trình lên đơn sau này của khách hàng.

Song song đó bạn có thể nhận thông tin phản hồi của khách hàng đối với sản phẩm và các vấn đề khác và đẩy về doanh nghiệp. Thông qua đơn hàng đã hoàn thành, bạn chụp ành màn hình , bấm nút tạo phẩm hồi và upload bằng chứng phản hồi về doanh nghiệp. Từ dầy bạn có thể nhắc nhỡ doanh nghiệp khắc phục hoặc cập nhật dể bạn có thể an tâm tư vấn cho các khách hàng tiếp theo.