Cách bán thực phẩm thường thấy nhất đó là chia sẻ giá trị sản phẩm mà người tiêu dùng nhân được. Chia sẻ tập trung tại cổng thông tin về thực phẩm như group facebook, group zalo. Và dĩ nhiên không bỏ qua profile cá nhân của bạn trên không gian Facebook, zalo và các không gian tương tự. Tuy nhiên bạn cần khéo léo cập nhật gián tiếp bằng cách tư vấn về giá trị của sản phẩm thực phẩm thay vì rao trực tiếp sản phẩm và giá.

Mỗi người có một nghệ thuật bán khách nhau, có người thương xuyên giúp đỡ cộng đồng về thực phẩm để thiết lập mối quan hệ tiêu dùng thực phẩm.

Cộng Tác Viên bán thực phẩm ( CTV Bán Thực Phẩm ) sau khi chăm sóc cộng đồng và có đơn hàng sẽ hổ trợ khách lên đơn hàng và doanh nghiệp sẽ giao hàng trực tiếp về cho khách hàng.

CTV Bán Thực Phẩm lên app ProBox và vào đúng ID Module Page , chọn sản phẩm và lưu đơn khách hàng mua. Dữ liệu sẽ đẩy về doanh nghiệp, phần còn lại sẽ do doanh nghiệp xử lý và trả kết quả cho CTV Bán Hàng.