Các Module trên phần mềm ProBox One

fancy
Dể dàng mở rộng

Dung lượng lớn

fancy
Triển khai nhanh chóng

Đã sẳn sàng

fancy
Ứng dụng tức thì

Ngay lập tức sử dụng ngay.

Các Module Đã Hoàn Thiện

TỔNG ĐÀI ẢO

PROBOX ONE
 • Thiết lập cuộc gọi với khách hàng
 • Kết nối với mạng viễn thông toàn cầu
 • Tra cứu cuộc gọi ngay lập tức
 • Truy xuất ghi âm khi cần
 • Tiết kiệm chi phí
 • Tổng đài : trả phí hằng tháng
 • Thiết bị nhân viên dùng : đầu tư 1 lần

HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH

PROBOX ONE
 • Giảm chi phí đi lại.
 • Giám sát quá trình họp.
 • Họp trên toàn cầu.
 • Thiết lập cuộc họp để dàng
 • Nhân viên có link là vào họp
 • Host : thuê theo năm
 • Thiết bị phòng họp : đầu tư 1 lần.

FILES DOANH NGHIỆP ONLINE

PROBOX ONE
 • Chia sẽ link
 • Thu hồi link
 • Nội bộ chia sẽ file
 • Có backup hằng ngày
 • N/A
 • N/A
 • N/A

GỞI TIN NHẮN SMS

PROBOX ONE
 • Gởi tin nhắn SMS đến số di động
 • Kết nối nhà mạng và thiết bị gởi tin
 • Tra cứu ngay lập tức
 • Nhập dữ liệu bằng excel không theo định dạng
 • Chi phí và tính hiệu quả tương ứng nhau
 • Giải pháp : trả phí hằng tháng
 • Thiết bị : đầu tư 1 lần

TƯƠNG TÁC NỘI BỘ

PROBOX ONE
 • Tiếp nhận yêu cầu không phụ thuộc (mở lên và nhập)
 • Khả năng làm việc nhóm trên từng yêu cầu
 • Đánh giá vấn đề ngay lập tức
 • Ghi nhận số điểm khách phản hồi
 • Chi phí thấp hiệu quả cao
 • Giải pháp : trả phí hàng tháng
 • Thiết bị máy tính : đầu tư 1 lần

CALL CENTER

PROBOX ONE
 • Tiếp nhận các cuộc gọi đến của khách hàng
 • Phân chia cuộc gọi cho nhân viên
 • Ghi chú lại các thông tin trao đổi
 • Các nhân viên cùng xử lý yêu cầu.
 • Lưu trữ ghi âm
 • Che số điện thoại của khách hàng khi thêm thành viên vào luồng trao đổi.
 • Tạo ra phiếu (ticked) để phần phối nhiệm vụ.

TƯƠNG TÁC MESSENGER

PROBOX ONE
 • Tương tác khách trên post
 • Tập trung data
 • phân bộ data
 • Chạy quảng cáo hiệu quả
 • Remarketing hiệu quả
 • N/A
 • N/A

TƯƠNG TÁC ZALO OA

PROBOX ONE
 • Tương tác khách trên CHAT
 • Tập trung data
 • Phân bổ data
 • Chạy quảng cáo hiệu quả
 • N/A
 • N/A
 • N/A

WEBSITE FORMS SUBMIT

PROBOX ONE
 • Giúp chuyển đổi khách hàng
 • Giúp nhân viên tương tác người truy cập web
 • Push khuyến mãi khi khách vào web
 • N/A
 • N/A
 • N/A
 • N/A

EMAIL DOANH NGHIỆP

PROBOX ONE
 • Dung lượng 30GB / 1 tên miền
 • Giao thức truy cập mail POP/IMAP/WEBMAIL.
 • Có SSL bảo mật truy cập
 • Có chống Spam
 • Chi phí thuê bao hằng tháng
 • N/A
 • N/A

WIFI MARKETING

PROBOX ONE
 • N/A
 • N/A
 • N/A
 • N/A
 • N/A
 • N/A
 • N/A

TEM QR CODE DỊCH VỤ

PROBOX ONE
 • Có tích hợp App đi động
 • Có giao diện web desktop
 • Tặng riêng : 5 GB lưu trữ dữ liệu (tổng thể tất cả nhân viên dung chung)
 • 02 user tổng đài (hổ trợ che số khách nhân viên kỹ thuật vẫn gọi được cho khách)
 • N/A

Ảnh Màn Hình

NHẬT KÝ PROBOX

PHẦN MỀM PROBOX ONE

Phần mềm ProBox One được thiết kế để gộp chung tất cả các Module lại thành 1 giúp doanh nghiệp có góc nhìn về luồng dữ liệu kinh doanh tổng thể, các module được phân quyền cho từng nhóm nhiệm vụ từng nhân viên, Phần Mềm ProBox One có thể hoạt động ở nhiều dạng khác nhau tuy và tài chính daonh nghiệp, như dạng Cloud điện toán đám mây, dạng máy chủ riêng của doanh nghiệp.