Bài viết áp dụng cho các bạn IT Kỹ thuật/helpdesk .Tất nhiên khi mình ngồi viết bài này mình đã trãi qua những khoản thời gian làm IT Kỹ thuật/helpdesk và cảm thấy cần chia sẽ kinh nghiệm về khoản thời gian hại sức của bản thân khi không tuân thủ các vấn đề sức khỏe đêm khuya hoạc lạm dụng nước tăng lực, café . Ngay giờ đây mình cũng phải thức khuya nhưng đặt biệt tuân thủ cách làm trên cho bản thân và cho các nhân lực IT Kỹ thuật/helpdesk tại ProBox .

Kính mời quý khách hàng đọc thêm tại : http://suckhoevacongdong.vn/mach-ban-nguoi-lam-cong-viec-it-ky-thuat-helpdesk-thi-lam-cach-nao-de-bao-ve-suc-khoe-khi-vao-cong-viec-1151.html