Hoàng Anh Lâm, CEO (Giám đốc điều hành) ProBox quan niệm uy tín kinh doanh luôn đặt hàng đầu. Trước đây dù tốc độ tăng trưởng của Công ty vẫn ổn định, một số đối tác lớn đã tìm đến, xong nhận thấy nhân sự và cách sử dụng thương hiệu www.MayTinhSaiGon.com trước đây có vấn đề cho việc mở rộng quy mô, và chất lượng dịch vụ cần phải cải thiện hơn, anh đã sẵn sàng dừng lại mọi kế hoạch để giải quyết.

Xin mời quý khách đọc tiếp tại liên kết : https://danviet.vn/ceo-hoang-anh-lam-va-cam-ket-cua-probox-voi-khach-hang-trong-nganh-cntt-an-ninh-vien-thong-5020201882359507.htm