Biểu tượng app Smart-BOT

App Smart-BOT có trên App Store (của iPhone) và CH Play (của Android) .

Link tải trên CH Play (của Android) : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.namsoftware.smartbot
Link tải trên App Store (của iPhone) : https://apps.apple.com/uy/app/smart-bot/id1531539465

App Smart-BOT là một ứng dụng dùng để kết nối và tương tác với hệ thống phần mềm ProBox One (nơi đang quản lý hệ quy trình vận hành của chủ doanh nghiệp)

Cơ chế hoạt động tối thiểu để an toàn thông tin : là các quyền mà app Smart-BOT yêu cầu để gởi về ProBox One và xác định danh tính.

Với từng quy trình sẽ có phân quyền cho từng nhân viên có trách nhiệm trong doanh nghiệp của bạn. Để nhân viên có thể vào đúng vùng quy trình đã được công ty phân bổ.

App Smart-BOT là một phần không thể thiếu của hệ thống phần mềm ProBox One

Tag tìm kiếm nhiều : Smart BOT , app smart bot , cách dùng smart bot