Biểu tượng app Smart-BOT

App Smart-BOT có trên App Store (của iPhone) và CH Play (của Android) .

Link tải trên CH Play (của Android) : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.namsoftware.smartbot
Link tải trên App Store (của iPhone) : https://apps.apple.com/uy/app/smart-bot/id1531539465

App Smart-BOT là một ứng dụng dùng đề kết nối và tương tác với hệ thống phần mềm ProBox core , nơi đang hội tụ và tích hợp nhiều giải pháp mà khách hàng đang sử dụng.

Cơ chế hoạt động tối thiểu đề an toàn thông tin : là các quyền mà app Smart-BOT yêu cầu để gởi về ProBox core và xác định danh tính.

Với từng giải pháp sẽ có phân quyền cho từng nhân viên có trách nhiệm trong doanh nghiệp của bạn. Để nhân viên có thể vào đúng vùng dữ liệu đã được công ty phân bổ.

App Smart-BOT là một phần không thể thiếu của hệ thống phần mềm ProBox Core và các giải pháp khách hàng đang sử dụng tại ProBox Solution

Tag tìm kiếm nhiều : Smart BOT , app smart bot , cách dùng smart bot
Nhân viên điều hành của PROBOX sẽ liên hệ lại với bạn để xác nhận đơn hàng !