Smart-BOT – Ứng dụng được phát triển bởi NaM software.

  • Tên ứng dụng: Smart-BOT, ý nghĩa là chú robot thông minh, trợ lý thông minh cho chủ doanh nghiệp.
  • Smart-BOT có thể kết nối với các sản phẩm phần mềm do công ty NaM software phát triển.
  • Smart-BOT có thể cùng lúc đăng nhập nhiều tài khoản.
  • NaM software since 2010

Hướng Dẫn Cách Cài Đặt Smart-BOT Trên Điện Thoại Iphone

  1. Cách cài đặt Smart-BOT

Bước 1: Vào App Store > Nhấn vào Tìm kiếm.

Bước 2: Tìm kiếm ứng dụng Smart-BOT > Nhấn vào Nhận để tải App Smart-BOT xuống.

Hướng Dẫn Cách Đăng Nhập, Đặt Mã Pin Và Đổi Mật Khẩu Cho App Smart-BOT

1. Đăng Nhập Vào App Smart-BOT

Bước 1: Mở App Smart-BOT > tiến hành cập nhật > Cập nhật xong chọn Reboot

Bước 2 : Đăng Nhập app Smart-BOT

Chọn Đăng nhập > Điền Thông tin đăng nhập vào > chọn Sign in. Mỗi người dùng sẽ có một tài khoản riêng do IT cung cấp

2. Đặt Mã Pin Và Đổi Mật Khẩu Cho App Smart-BOT

Bước 1 : Tại Giao Diện Chính Của App Smart-BOT, Chọn Vào Mục Thông Tin Cá Nhân

Bước 2 : Tìm và lick vào Mã PIN > Nhập Mã PINMật khẩu hiện tại vào > sau đó lick vào Cập Nhật để khởi tạo Mã PIN. Mã PIN là một dãy gồm 4 số

Bước 3 : Đổi mật Khẩu Cho App Smart-BOT :

Sau khi đã câp nhật thành công Mã PIN, chúng ta tiến hành Đổi mật khẩu

Chọn Vào Mục Mật Khẩu > tiến hành nhập thông tin vào : Mật Khẩu Hiện Tại -> Mặt Khẩu Mới ->Mã PIN -> nhập xong chọn đổi mật Khẩu