Đối với chủ cửa hàng tự chuyển đổi có thể thực hành từng bước theo bộ vận hành đã đóng gói và nhập vai như là nhân viên của ProBox theo các bước sau để có thể tiến hành : Bước 1 : Tiến hành quan sát thực tế nguyên lý vận hành của cửa […]