Khi bắt đầu kinh doanh taxi theo nhóm anh chị sẽ trải qua hành trình sau để có khách hàng và tiếp nhận các cuộc gọi. I/ QUẢNG CÁO TÌM KIẾM KHÁCH :1. Chọn Số Điện Thoại từ hệ thống ProBox One để thực hiện nội dung quảng cáo.2. Lên kế hoạch xây dựng nội […]