Áp dụng đối với nhân viên của ProBox Điều đầu tiên cần phải nhớ để tránh các vấn đề về sau là không bao giờ được cầm hộ mật khẩu cho khách hàng. Sau khi hẹn được khách hàng để hổ trợ cài đặt tài khoản : yêu cầu khách hàng đổi mật khẩu (bặt […]