Như quý khách hàng đã hiểu trước đây nội bộ văn phòng công ty và nhân viên thông thường liên lạc với nhau thông qua 1 thiết bị gọi là tổng đài. Loại tổng đài không còn phù hợp với xu hướng liên lạc mới. Với kỹ nguyên mới đã cho ra thế hệ tổng […]