Tương thích với : #Tổng_Đài_Điện_Toán #ProBox Đơn vị sử dụng : …… Số chính : …… Cách sử dụng cơ bản : Chuyển cuộc gọi : khi đang nghe máy , cần chuyển máy bấm lệnh Trans trên máy Yealink , bấm số nội bộ hoặc số điện thoại di động cần tiếp chuyện, bấn […]